Hva skjer i Namsos?

7 fagråd - 209 medlemmer

Fagrådene er etablert for å styrke dialogen med våre medlemmer. Fagrådenes hovedoppgaver er å fremme aktuelle og relevante saker på vegne av næringslivet i Namsosregionen. Namsos Næringsforening representerer de ulike bransjene på aktuelle arenaer og er en aktiv medspiller i samarbeidet med Namsos kommune og andre offentlige aktører.

Hva skjer?

Ingen kommende arrangement for øyeblikket.
Se tidligere arrangement