Kurs om endringer i byggereglene

Fra nyttår er det slutt på kommunens
godkjenning av foretak som skal ha
ansvarsrett. Det gir mange endringer for
foretakene, for ansvarsrett skal det fortsatt
være. Hva er endringene og hva er
konsekvensene når lokal godkjenning
forsvinner? I foretakene blir det ikke
papirfritt fremover. Tilsynet skal økes.
Alt dette tar kurset opp. Les mer om kurset: Endringer i byggereglene A4

Påmelding