Ukens bedrift – Arcon Prosjekt AS

Arcon Prosjekt AS har hovedkontor i Verftsgata 11 i Namsos og et avdelings kontor i Verdal med 3 ansatte. Ca 50 % av oppdragene kommer fra offentlig sektor gjennom utforming av skoler, helsebygg og barnehager. Resten av oppdragene kommer fra det private næringsliv og entrepenører. Arcon Prosjekt AS har et nedslagsfelt fra Trøndelag i sør og til og med Troms i nord. Arcon Prosjekt AS er en solid bedrift som vokser jevnt og trutt og som i desember feirer 25 år i bransjen.

I desember 2016 runder Arcon Prosjekt AS 25 år og har i alle disse årene tilbudt kunder arkitekttjenester, utarbeidet reguleringsplaner og tilbud/anbudsdokumenter, utført byggeledelse, prosjektadministrasjon og en rekke andre tjenester innen bygg og anlegg.

De har i dag en arbeidsstokk på 25 ansatte som består av ingeniører, arkitekter, tekniske tegnere og kontorpersonale som gjennom 25 års drift har opparbeidet seg en meget god kompetanse både generelt og i forhold til lokal kunnskap for gjennomføring av prosjekter. Referansene er mange og kommer både fra det offentlige og privat industri og næringsprosjekter. Arcon har sitt hovedkontor i Namsos som nettopp er utvidet og renovert. De disponerer i dag 700 kvm i Verftsgata 11. I tillegg har de et avdelingskontor på VIP-sentret i Verdal. Et annet viktig poeng er at bedriften er eid av de ansatte og har et solid lokalt eierskap.

Arcon Prosjekt AS har utformet mange signalbygg i hele Trøndelag og nordover til og med Troms. Noen av de 1700 prosjektene Arcon Prosjekt AS står bak kan vi nevne, Namsos Storsenter, Sjøsiden (Kornsiloen), Bilsentret AS, Høylandet Auto, Otto Moe AS, Val videregående skole, Sjøkanten og Olav Duun videregående skole. I disse dager jobbes det bl.a. med et større prosjekt ved Universitetssykehuset i Tromsø.

Som kompetansebedrift arbeider Arcon Prosjekt AS bevisst med å utvikle sine ansatte via videreutdannelse, kurs og nettverksbygging.

De deltar også aktivt på «Heimkjær-arrangementet» i Trondheim for å få kontakt med nye potensielle arbeidstakere. «Heimkjær» er et prosjekt i regi av hele Namdalen som skal markedsføre bedrifter i Namdalen overfor studenter som er potensielle arbeidstakere og som ønsker seg tilbake til Namdalen. Tanken bak dette er også at Namdalen trenger høyere kompetanse og kompetansearbeidsplasser og Arcon har en klar tanke om at en bedrift som dem nærmest har en forpliktelse til å få utflytta studenter til å flytte tilbake til Namdalen igjen.

Arcon prosjekt AS har også gjennom flere år ansatt studenter for å gi dem arbeidserfaring og kontakt med bedriften og muligheter for en framtidig arbeidsplass.

Arcon Prosjekt AS er en solid bedrift som vokser jevnt og trutt og omsetningen vokser med flere millioner hvert år. 2015 har hittil vært det beste året i bedriftens historie og 2016 ser faktisk ut til å bli enda bedre.

Vi i Næringsforeningen gratulerer Arcon Prosjekt med 25 årsjubileet og ønsker dere lykke til med mange gode og lønnsomme prosjekter i framtiden.

 

Antall ansatte Omsetning i 2015 Resultat i 2015 Forventet omsetning i 2016

25

23,12 mill

4,46 mill

27,0 mill

dsc_0119