Ukens bedrift – Avinor Namsos Lufthavn

Avinor i Namsos har 15,6 årsverk. Av disse jobber 5 i tårnet og 9 personer utgjør bakkemannskapet. Litt over et halvt årsverk utfører renhold, mens siste mann på skuta er lufthavnsjefen, Geir Tore Buvarp.

Ukens bedrift – Avinor Namsos Lufthavn

30. juni 1968 åpnet Håkon Kyllingmark Namsos lufthavn til glede for en hel region. Det er i 2018 50 år og 1,5 millioner passasjer siden.

Antall reisende er ikke noen stor sensasjon, men flyplassen har betydd og betyr utrolig mye for næringslivet i hele regionen, en region som ikke er verdens navle, og derfor trenger gode kommunikasjonsveier. Dette har i alle disse årene vært god distriktspolitikk og for Namsos har det betydd flere nyetableringer enn hva vi hadde fått til uten flyplassen.

Avinor i Namsos har 15,6 årsverk. Av disse jobber 5 i tårnet og 9 personer utgjør bakkemannskapet. Litt over et halvt årsverk utfører renhold, mens siste mann på skuta er lufthavnsjefen, Geir Tore Buvarp.

Avinor holder åpent hver dag fra 06.00 – 22.00 og har i tillegg pga ambulanse- og helikoptertrafikk beredskap 24 timer, 7 dager i uka. Flyplassen blir brukt mye av andre enn ruteflyene og i mars måned var det 140 helikopterlandinger på flyplassen, noe som førte til 55 % flere flybevegelser i mars 2017.

Avinor omsetter i Namsos for 26,0 millioner og har et resultat på -23,0 mill. Dette betyr at det koster Avinor godt over tjue millioner å drifte Namsos Lufthavn. Avinor mottar ingen statlig støtte slik at det er de store flyplassene som i realiteten finansierer de små ute i distriktene.

I tillegg til å drifte flyplassen er også Avinor en del av brannberedskapen i Namsos kommune. Dvs at ved store branner og skogbranner kan mannskap fra flyplassen kalles ut hvis brannvesenet ber om det. Avinor driver etter et strengt regelverk som betyr at så fort brannmannskapene forlater flyplassen stenges den for all trafikk inntil mannskapene er på plass igjen.

«Made in Norway» er et prosjekt i regi av Avinor og er satt i gang i forbindelse med bl.a. åpningen av nye Gardermoen. Dette prosjektet gjennomføres på alle flyplassene i landet og skal i første omgang være en arena for næringslivet i regionen til den enkelte flyplass. Her får alle som melder seg på prosjektet få presentert sin bedrift og være med i en nasjonal konkurranse om å delta i et TV2 program. I Namsos var det bortimot 40 som registrerte seg og som nå får profilert sin bedrift på Namsos Lufthavn. Det ble dessverre ingen fra denne regionen som ble plukket ut til å være med i TV-2 programmet, men allikevel blir alle profilert lokalt på en god måte.

I første kvartal hadde Namsos 14 % økning av trafikken, noe som er svært gledelig og viktig for tilstedeværelsen av flyplassen. Vi er alle spente hvordan de nye rutene som ble iverksatt fra 1. april slår ut for trafikken. Det er fortsatt tidlig å si noe om utslaget, men det er en kjensgjerning at mange ikke får plass på morgenflyet fra Namsos. Dette er selvfølgelig kjedelig for de som blir berørt og vil være tema i møtet med Widerøe første uka i mai.

I tillegg har Widerøe personell som tar seg av passasjerene og bagasje og sikkerhetskontrollen blir ivaretatt av Securitas. Totalt er det ca 25 ansatte på flyplassen i Namsos.

Vi i næringsforeningen takker for at vi fikk komme på besøk. Vi gratulerer med trafikkøkningen hittil i år og ønsker lykke til i fortsettelsen.

 

avinor bilde tårnet endret størrelse

Fra venstre Geir Tore Buvarp og Ole Fosse Fardahl

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.