Ukens Bedrift – RevisorGruppen Namdal As

Denne gangen er det Revisorgruppen Namdals AS som er ukens bedrift hos oss. Revisjonsbedrifter driver med mye mer en bokføring og kontroll, les mer om ukens bedrift og bli litt mer kjent med en spennende bransje.

Revisorgruppen er en samarbeidsgruppering av rendyrkede revisjonsselskap som har tilholdssted fra Kristiansand i sør til Namsos i nord. Alle kontorer har egne partnere som eier de lokale selskapene, men benytter navnet Revisorgruppen. Dette gir alle kontorene fordeler gjennom felles innkjøp, kompetanseutveksling og kursing. Noe som videre fører til bedre tjenester til kundene.

Namsosavdelingen hadde i fjord 20års jubileum. Selskapet som i dag har blitt Revisorgruppen Namdal AS ble startet tilbake i 1997, da Hans Brønlund slo seg sammen med Sylvia Gladsø, Jan Ove Olsen og Torstein Storøy. I 1998 endret de navn og ble med i Interrevisjon, som de drev helt til i 2011. Da kom det en beslutning om fusjonering med BDO. Namsos kontoret ble ikke med på denne fusjonen og ble da med i Revisorgruppen.

«Det er flere dyktige revisjonsselskaper i Namsos og Namdalen, og vi opplever en god og kollegial tone mellom alle de etablerte selskapene – Sylvia Gladsø»

RevisorGruppen Namdal AS har som mål å ha kort vei mellom ansvarlig revisor og kunde. De fleste avgjørelser som omhandler større strategiske veivalg blir ofte drøftet med en av deres revisorer før de settes ut i live.

«vi må ha relativt bred kompetanse i et lite lokalt revisjonsselskap, da vi blir brukt som rådgivere på stort sett alle kompliserte valg hos våre kunder – Carl Anders»

I Namsos er det i dag to partnere, Sylvia Gladsø og Carl Anders Sjøli som tok over for Torsten Storøy første juli i år. Den første september kommer også Beate Kolseth inn i bedriften, så man kan vel si at Revisjonsgruppen Namdal AS er igjennom et lite generasjonsskifte. De har i dag ca. 160 kunder i og rundt Namsos. Fra de store som Odd Ingebrigtsen As og til mindre bedrifter som omsetter for 3 – 4 millioner.

«Det er dette spenne i kundemasse som er så spennende. Her får vi virkelig jobbet med mange forskjellige næringer med forskjellige utfordringer. Så ingen dager er egentlig like – Odd Andre Nesjan»

«Dagens revisjon handler om så mye mer enn bare bilagsføring, vi er en aktiv samtale og rådgivningspartner til våre kunder. Og blir konsultert om både store og små utfordringer eller veivalg hos kundene våre- Carl Anders»

«Det er nettopp dette som er fordelen med et lite lokalt selskap, vi blir svært godt kjent med kundene våre og deres behov og organisasjoner – Odd Andre»

RevisjonsGruppen Namdal AS har også tatt noe valg med tanke på synlighet og rekruttering. De er en aktiv medlemsbedrift hos oss i Namsos Næringsforening og deltar på omtrent alle felles forum og møter. De har også tegnet en undervisningsavtale med Nord Universitet, og foreleser ukentlig på økonomi utdannelsen på Steinkjer.

«synlighet er viktig for oss i et rekrutterings perspektiv. Derfor er avtalen med Nord svært viktig for oss. Her får vi vist hva revisjon faktisk er og hvor mange aspekter denne jobben har -Carl Anders»

Revisjons Gruppen er en stødig bedrift med lang historie i Namsos. Kundeporteføljen er stabil og svært fornøyd med kundeforholdet.  Vi ønsker lykke til videre og takker så mye for at vi fikk komme på besøk.