Framtidas næringsliv i nye Namsos kommune

01-03-2019

La oss sammen legge en strategi for næringsutvikling i nye Namsos kommune!

PÅMELDING

Alle i næringslivet i Namsos, Namdalseid og Fosnes inviteres til stormøte på Samfunnshuset i Namsos 1. mars kl. 08:00 – 13:30 (registrering fra 08:00, oppstart 08:30).

Det blir servert lunsj i løpet av dagen.

Tema som vil bli berørt er:

Areal og bygninger for næringsutvikling i nye Namsos
Samhandling
Forventninger til den nye kommunen sitt næringsapparat
Digitalisering
Nye næringer/arbeidsplasser/innovasjon
Reiseliv/turisme/arrangement
Infrastruktur, samferdsel og transport
Skole og næringsliv
Sentrumsutvikling
Framtidas helsetjenester
Næringsutvikling i primærnæringene

Program for dagen:

08.00: Registrering, kaffe og noe å bite i
08.30-09.00:
– Underholdning
– Velkommen, v/Amund Lein, Namsos Næringsforening
– Ny kommune, nye muligheter! v/Inge Ryan, Nye Namsos
09.00-11.30: Kafèdialog
11.30-12.15: Lunsj
12.15-12.45: kafèdialog forts.
12.45-13.30: Oppsummering
13.30: Takk for i dag!

Arrangementet gjennomføres i samarbeid mellom Nye Namsos, MNS Utvikling og Namsos Næringsforening.

Bindende påmelding innen 20. februar 2019 via lenka.

Vel møtt!