Invitasjon til arbeidsseminar Helsesamarbeid i Namdalen

27-02-2019 - KL. 10:00

Hvordan utvikle gode helsetjenester for befolkningen i Namdalen?

PÅMELDING

Målsetting:
Utvikle et samarbeidsprosjekt om framtidsrettede helhetlige helsetjenester i Namdalen

I et samarbeid mellom Helse Nord-Trøndelag, Namsos kommune, Nord-Universitet, Namsos Næringsforening og Namdal Regionråd ønsker vi å invitere til et arbeidsseminar der vi diskuterer aspekter ved framtidens helsetjenester i Namdalen.

  • Hva forstås med gode og sammenhengende helsetjenester i dagens praksis?
  • Hva er gode og sammenhengende helsetjenester for innbyggerne i Namdalen?
  • Hva kan være felles mål for fremtidens helsetjeneste i Namdal?
  • Kan vi tenke felles tjenester på tvers av forvaltningsnivå, offentlig eller privat?
  • Hvordan kan Helseplattformen gi oss inspirasjon til nye måter å samhandle om helsetjenester på?
  • Hvordan kan innovative helsetjenester styrke oss innen kompetanseutvikling og rekruttering til Namdalen?

Program

10.00  Innovasjon og utvikling – bakgrunn for arbeidsseminaret
V/ Therese og Hilde (15)

10.15  Namdalsstrategien v/ Arnhild Holstad (15)

10.30     Helseutfordringer for befolkningen i Namdalen – hva forventer   befolkningen v/   v/Steinar Krokstad (30)

11.00     Hvordan kan Helseplattformen bidra til mer helhetlige   helsetjenester v/ Ola Skorstad / Tor Erling (30)

11.30     Lunch

12.15     Cafe dialog om sentrale problemstillinger

13.30     Pause

13.45     Oppsummering fra cafedialogen – veien videre

15.00     Avslutning