Fagrådsledere

Nils Sigurd Klykken
958 69 941

Nils Sigurd er arbeidende styreleder i Arkplan og har hovedansvar for arealplanlegging, byggesøknader og bistår kundene med områdeutvikling. Som fagrådsleder ønsker Nils Sigurd å ha fokus på hvordan bransjen sammen kan utvikle seg og stå sterkere sammen og da som en del av Namsos Næringsforening. Han ser at bransjen er i konstant utvikling og vil som fagrådsleder sammen med medlemsbedriftene bidra til å styrke samarbeidet i foreningen.

Fagrådet for Bygg og Anlegg har utdanning, arbeidsmarked og offentlig rammebetingelser som de viktigste oppgavene. Bygg og anlegg har omtrent 30 medlemsbedrifter med 200 ansatte. Arbeidsformen er stort sett temakvelder hvor medlemmene får påfyll av kunnskap om bl.a. kontrollordninger, passivhuskrav og offentlig anskaffelser. Dette er bare en liten del av det som tas opp som tema i fagrådet. Rekruttering av nye og kompetente arbeidstakere er et viktig fagområde for fagrådet. Derfor er det inngått et tett samarbeid med Opplæringskontoret for byggfag og Olav Duun videregående skole. Fagrådet for bygg og anlegg vil også være en pådriver for å få bedre og nyere arealplaner som gir en større forutsigbarhet og raskere byggesaksbehandling.