Fagrådsledere

Kjell Erik Strøm
992 91 617

Kjell Erik er opptatt av rammevilkårene for små og mellomstore bedrifter. Og hvordan disse kan få en enklere hverdag der de bruker tiden på det som er lønnsomt for bedriften.

Fagrådet for finans og tjenesteyting i Namsos Næringsforening ønsker å få fortalt de gode historiene; de som handler om å lykkes og de som fremmer omdømmet.

Nyetablerere har som regel gjort seg en del tanker og utført en del forarbeid før de søker finansiering. Næringsforeningen kan bistå i å finne gode verktøy som gir muligheter til å teste ut ideene, eventuelt forbedre dem slik at de kan komme i gang.

Fagrådet for finans og tjenesteyting er oppatt av at næringslivet får best mulig vilkår og vil bistå alle gründere eller andre som ønsker å starte egen bedrift.