Fagrådsledere

Knut Rasmussen
95882501

Fagrådet handel, service og kultur jobber for at regionbyen Namsos skal gi gode handelsaktiviteter. Dette skaper økt handel og trivsel og skaper et større engasjement fra medlemsbedriftene og for tilreisende som igjen gir byen og kommunen et godt omdømme.