Fagrådsledere
councilleader-placeholder.jpg
Amund Lein
91863014

Fagrådet for havbruk har som mål å sette Namsos på kartet som havbrukskommune. Fagrådet ønsker å synligjøre næringen og ringvirkningene denne næringen har i regionen. Fagrådet skal også jobbe med rekrutering og rammevilkår. Et viktig arbeid vil være samarbeidet med kommune og fylke rundt arealplanlegging og kystsoneplanen.