Fagrådsledere

Knut Johan Dreier
976 07 698

Egil Hestvik
950 57 077

Fagrådet for Industri og Transport har i år fått en god og viktig tilvekst gjennom fusjonen med Namsos Industriforening. Industrien er viktig for verdiskaping og vekst som skaper attraktive arbeidsplasser og aktivitet i Namsos.

At industrien nå har samlet seg i en forening, Namsos Næringsforening, vil sikre at industriens autoritet i næringsspørsmål blir opprettholdt og styrket.