Vårt formål

Namsos Næringsforening (NN) er en frittstående og selvstendig organisasjon som har som formål og fremme næringslivet i Namsos kommune og slik bidra til økt verdiskapning i eksisterende bedrifter og et bedret grunnlag for nyetableringer. Dette utvirkes gjennom ideskapende, initiativskapende og koordinerende virksomhet både mellom kommunen/ fylkeskommunen og næringslivet i Namsos.

Vedtekter – GF 2017

VEDTEKTER NAMSOS NÆRINGSFORENING GF 2017

 

 

 

 

Våre overordnede strategier

Nettverksbygging:

Nettverksbygging og samarbeid er ofte nøkkelen til bedre lønnsomhet og økt innovasjon. Jo mer du hjelper dine samarbeidspartnere til suksess, jo større er sjansene for egen suksess!

Namsos Næringsforening skal legge til rette for attraktive møteplasser for næringslivet. Hovedfokus vil være å skape gode prosesser i fagrådene.

Næringspolitisk talerør:

Samspillet mellom offentlige myndigheter og næringslivet kan være avgjørende for næringsutviklingen i regionen. Namsos Næringsforening skal være en pådriver i regional næringspolitikk. Dette gjennom å være en høringsinstans i de politiske prosessene, og finner det naturlig å være en sentral aktør i utviklingen av regional utviklingsplan. Foreningen skal også være en pådriver for å styrke samspillet mellom ulike utviklingsaktører i regionen.

Kompetanse:

Gjennom gode prosesser i fagrådene, vil man få belyst behovet medlemsbedriftene har til kompetanse. Namsos Næringsforening i samarbeid med arrangementselskapet skal legge til rette for kurs, etterutdanning som medlemmene etterspør. I tillegg skal foreningen legge til rette for samarbeid med Olav Duun Videregående skole, Kompetanseringen, Kommune, Nav, og utviklingsaktører, med tanke på rekruttering og bolyst.