Vår historie

Stiftet 9.9.2010.

Etter lavere og lavere aktivitet i foreningene Namsos Sentrumsforening og Spillum Næringspark, ble det i 2009 nedsatt et interimstyre som skulle se på muligheten til å samle næringslivet i Namsos til en felles profesjonell interesseorganisasjon. Kick off seminaret ved Bilsenteret Namsos AS i nov 2010, samlet ca. 200 bedrifter, og grunnlaget for en felles næringsforening var lagt. Det første styret startet arbeidet med ansettelse av daglig leder, organisering av bransjerådene, samt noen få næringspolitiske saker.

Namsos Industriforening ble stiftet våren 2007, men etter hvert som flere av medlemsbedriftene fikk redusert aktivitet eller ble nedlagt ble det i mars 2016 besluttet at foreningen skulle legges ned og medlemmene overføres til Namsos Næringsforening.

For å sikre at industriens autoritet i næringsspørsmål skulle opprettholdes og styrkes var generalforsamlingen enige om å samle alle bedrifter i prosessindustrien i en forening sammen med de andre industribedriftene i Namsos.

 

Tidligere daglig ledere:

Morten Pedersen:                         1.6.2011 – 1.3.2012

Eva Flått:                                      1.3.2012 – 1.8.2017

Amund Lein                                  1.8.2017 –  d.d