Medlemsfordeler

Namsos Næringsforening skal bidra til at Namsosregionen blir attraktiv for å starte og utvikle næringsvirksomhet. Vi skal samle næringslivet, være en pådriver i regional næringspolitikk og være en attraktiv møteplass for næringslivet.

Som medlem av Namsos Næringsforening vil din virksomhet ta del i følgende fordeler:

 • Tilgang på kurs tilknyttet din bransje til rabatterte priser
 • En møteplass som bidrar til nettverksbygging og faglig påfyll.
 • Bygge under verdiskapende arrangementer som Namsosmartna og næringslivskonferanse
 • Tilgang til 6 – 8 frokostmøter hvert år.
 • En felles front for påvirkning av rammebetingelser.
 • Bygge under samarbeid mellom næringsliv og offentlig forvaltning.
 • En time gratis bedriftsrådgivning fra Namdalshagen
 • Aktiv næringspolitisk påvirkning.
 • Bistand til å løse felles utfordringer, gjennom prosjekt og aktiviteter.
 • Tilgang til fagråd for din bransje, industri, bygg & anlegg, handel og service, reiseliv og kultur, finans og økonomi
 • Bygge under synliggjøring av næringslivet gjennom næringsmagasin, sosiale medier og hjemmeside

«Sammen står vi sterkere, og i en hverdag med økt regional og nasjonal konkurranse er det viktigere en noen gang at vi utnytter og håndterer felles muligheter og utfordringer

 

Priser årsmedlemskap
0-2 årsverk 2050
3-5 årsverk 3050
6-9 årsverk 4800
10-19 årsverk 8900
20-50 årsverk 13100
over 50 årsverk 17800

Medlemsavgiften fordeler seg med Kr. 500,- i kontingent (avgiftsfritt), og resten i serviceavgift (avgiftspliktig).