Namsos Næringsforening AS er en profesjonell interesseorganisasjon for næringslivet i og rundt Namsos. Foreningen skal bidra til at Namsosregionen blir attraktiv for å starte og utvikle næringsvirksomhet. Vi skal samle næringslivet, være en pådriver i regional næringspolitikk og være en attraktiv møteplass for næringslivet.

Foreningen har ett datterselskap, Namsos Næringsforening Arrangement AS. Formålet til datterselskapet er å drive med gjennomføring av arrangement, tjenesteyting og salg av konsulenttjenester.

For tiden er det to årsverk ansatt i selskapene og det er ca. 265 medlemsbedrifter.

Administrasjon

Amund Lein
Daglig leder, Namsos Næringsforening
E-post: amund@namsosnf.no / Mobil: 91863014

Jørn Oppsahl
Jørn Opdahl

Daglig leder, Namsos Næringsforening Arrangement AS
E-post: jorn@namsosnf.no / Mobil: 99 11 22 00