logo-namdalshagen

Hvordan etablere en bedrift?

Namdalshagen kan bistå deg med følgende tjenester som prosjekt-/prosessledelse,  forretningsplaner, kvalitets- og miljøledelse, markeds-/brukerundersøkelser, situasjonsanalyser, mål og strategier, og utvikling.

 

Mer info finner du på nettsiden til Namdalshagen AS.