Kommende arrangement

Framtidas næringsliv i nye Namsos kommune

01-03-2019

La oss sammen legge en strategi for næringsutvikling i nye Namsos kommune!

Les mer

Invitasjon til arbeidsseminar Helsesamarbeid i Namdalen

27-02-2019 - 10:00

Hvordan utvikle gode helsetjenester for befolkningen i Namdalen?

Les mer

Frokostmøte

20-12-2018 - 08:30

Frokostmøte på Scandic. Vi møter Gunnar Lien i Statskog, Norges største grunneier og Tor – Arne Bergum som leder Extra …

Les mer

Collett Lodge – Mo Gård

14-11-2018 - 19.00

Velkommen til nettverkssamling i Madam Meyer onsdag 14.november! Collet Lodge - Mo Gård inviterer medlemmer i Madam Meyer til førjulsstemning! Nyt kvelden på den ærverdige gården og kom i julestemning.

Les mer

Næringskonferansen 2018

08-11-2018 - 1030

Her kan du lese programmet og melde deg på årets konferanse

Les mer

Styrekompetansekurs

23-10-2018

Å lære mer om styrearbeid er nyttig for ALLE. Er du engasjert i idrettslaget, FAU på skolen, borettslag, politikk eller i en bedrift osv passer dette godt.

Les mer

GDPR, trussel eller mulighet??

18-10-2018 - 1800

Øl og Pizza med litt faglig attåt TORSDAG 18. OKTOBER KL 18.00 – 20.00 i Namdalshagen

Les mer

Frokostmøte

05-10-2018

Forkostmøte med humor på agendaen

Les mer

Frokostmøte

04-05-2018 - 0815

Vi ønsker velkommen til frokost på Tinos Hotell og restaurant.

Les mer

Kveldsmatmøte

07-12-2017 - 19:00

Fagrådet Finans og tjenesteyting inviterer til kveldsmat i Namdalshagen.

Les mer

Etterutdaningskurs for Yrkessjåfører 2017

09-11-2017

Gods og kombikurs.
Påmelding: jorn@namsosnf.no

Les mer

Næringskonferansen 2017

09-11-2017 - 1030

Sittende styreleder i IKEA world wide Lars Johan Jarnheimer kommer. Kommer du?

Les mer

Etterutdaningskurs for Yrkessjåfører 2017

26-10-2017

Gods og kombikurs.
Påmelding: jorn@namsosnf.no

Les mer

Frokostmøte

26-10-2017

Inge Ryan og Gustav Amdal holder innlegg.

Les mer

Etterutdaningskurs for Yrkessjåfører 2017

21-09-2017

Gods og kombikurs.
Påmelding til jorn@namsosnf.no

Les mer

Fagskoleseminaret 2017

13-09-2017 - 0815

Framtidas Byggeplass er temaet på årets fagskoleseminar.

Les mer

Fagrådsmøte i Helse og Oppvekst

04-04-2017 - 18.00

Fagrådsmøte i Helse og Oppvekst arrangeres torsdag 4. mai 18.00 - 20.00 på møterom Dahlslett i Namdalshagen

Les mer

Næringslivsdag – seminar i offentlig anskaffelse

03-05-2017 - 11.30

Næringslivsdag - Seminar i offentlig anskaffelser for bedrifter som vil selge varer eller tjenester til det offentlige

Les mer

Generalforsamling i Namsos Næringsforening

27-04-2017 - 08:30

Det innkalles til Generalforsamling i Namsos Næringsforening torsdag 27. april 2017 kl 08.30. Generalforsamlingen avholdes på Eldorado Kantine i 2. etg i Namdalshagen

Les mer

Medlemsmøte i Madam Meyer

20-04-2017 - 18.00

Velkommen til nettverksmøte Madam Meyer Torsdag 20. april kl. 1800 – 2100 Sted: Eldorado kantine, 2. etg. i Namdalshagen   …

Les mer

Studietilbud i Namdalen høsten 2017 – Teknisk Fagskole på Olav Duun videregående skole

15-04-2017

Skoleåret 2017/2018 settes det igjen i gang et deltidsstudium Teknisk Fagskole innen fagretningen Bygg og anlegg. Studiet tilbys i regi av Stjørdal fagskole, med studiested Olav Duun vgs, Namsos.

Les mer

Frokostmøte torsdag 30. mai 2017

30-03-2017

Namsos Næringsforening inviterer til frokostmøte i Eldorado kantine på Namdalshagen torsdag 30. mars kl 08.00 - 10.00

Les mer

Oppstartmøte nytt fagråd Helse og Oppvekst

15-03-2017 - 1800

Næringsforeningen har i dag 5 fagråd som ivaretar det meste av næringslivet i Namsos, men vi ser at en stor del av medlemmene tilhører fagfeltet Helse og Oppvekst og vil derfor etablere et nytt fagråd som også ivaretar disse medlemmene. Onsdag 15.3.2017 kl 18.00 inviterer vi oppstartsmøte i Eldorado kantine på Namdalshagen.

Les mer

Pdf TEK17

08-02-2017

Pdf Byggteknisk forskrift kan du laste ned her

Les mer

Nytt fagråd i Namsos Næringsforening – MADAM MEYER – PÅMELDING KICK OFF

20-01-2017

Det nye fagrådet har fått navnet Madam Meyer. Målet med kvinnenettverket er å skape trygghet og øke kompetansen for å få flere kvinner til å søke posisjoner. Dette vil forhåpentligvis få flere kvinner inn i ledende stillinger og inn i styrerommene også i det private næringslivet.

Les mer

Frokostmøte med tema «Nye Trøndelag»

16-02-2017

Fra og med 1. januar 2018 går Nord- og Sør-Trøndelag sammen til ett fylke - Tema på frokostmøtet blir prosessen så langt og veien videre ved ny fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

Les mer

Etterutdanningskurs for yrkessjåfører

19-01-2017

I februar blir det i regi av Namsos Næringsforening Arrangement AS arrangert etterutdanningskurs for yrkessjåfører. For å opprettholde yrkessjåførkompetansen må den enkelte yrkessjåfør gjennomføre etterutdanningen innen hvert femte år etter at bevis for yrkessjåførkompetanse ble utstedt første gang eller fornyet

Les mer